همراه با ما در مشاهده تصاویر متحرک و شیوه ی تغذیه درست

اینجارو کلیک کن

 
+ نوشته شده توسط بهزاد در سه شنبه نهم آذر 1389 و ساعت 11:51 |

کمر (فیله)

بقیه تصاویر در ادامه مطلب
ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط بهزاد در شنبه بیست و هفتم فروردین 1390 و ساعت 14:53 |

میانی پشت Middle Back

بقیه تصاویر در ادامه مطلب


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط بهزاد در شنبه بیست و هفتم فروردین 1390 و ساعت 14:41 |

پشت Back

بقیه تصاویر در ادامه مطلب


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط بهزاد در شنبه بیست و هفتم فروردین 1390 و ساعت 14:27 |

همسترینگ Hamstrings

بقیه تصاویر در ادامه مطلب


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط بهزاد در شنبه بیست و هفتم فروردین 1390 و ساعت 14:8 |

ساعد (مچ دست)

ساعد اسلحه تمرینات عکس

بقیه تصاویر در ادامه مطلب


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط بهزاد در سه شنبه سوم اسفند 1389 و ساعت 13:41 |

سه سر بازو(پشت بازو)3

ماهیچه سه سر بازو تمرین های عکس

بقیه تصاویر در ادامه مطلب


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط بهزاد در سه شنبه سوم اسفند 1389 و ساعت 13:26 |

سه سر بازو (پشت بازو)2

ماهیچه سه سر بازو تمرین های عکس

بقیه تصاویر در ادامه مطلب


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط بهزاد در سه شنبه سوم اسفند 1389 و ساعت 13:17 |

سه سربازو (پشت بازو)

ماهیچه سه سر بازو تمرین های عکس

بقیه تصاویر در ادامه مطلب


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط بهزاد در سه شنبه سوم اسفند 1389 و ساعت 13:3 |

عضلات پهلو

abs abdominals exercises photos

بقیه نصاویر در ادامه مطلب


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط بهزاد در سه شنبه سوم اسفند 1389 و ساعت 12:44 |

عضلات شکم 2

abs abdominals exercises photos

بقیه تصاویر در ادامه مطلب


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط بهزاد در سه شنبه سوم اسفند 1389 و ساعت 12:37 |

عضلات شکم

bodyweight exercises photos

بقیه تصاویر در ادامه مطلب

 

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط بهزاد در دوشنبه بیست و پنجم بهمن 1389 و ساعت 15:49 |

تمرینات زیر سینه

chest pecs exercises photos

بقیه تصاویر در ادامه مطلب


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط بهزاد در سه شنبه دوازدهم بهمن 1389 و ساعت 13:28 |

پرس سینه

chest pecs exercises photos

بقیه تصاویر در ادامه مطلب


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط بهزاد در دوشنبه یازدهم بهمن 1389 و ساعت 15:21 |

تمرینات بالا سینه

chest pecs exercises photos

بقیه تصاویر در ادامه مطلب


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط بهزاد در دوشنبه یازدهم بهمن 1389 و ساعت 15:11 |

جلو بازو با کابل

biceps arms exercises photos

بقیه تصاویر در ادامه مطلب


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط بهزاد در سه شنبه بیست و سوم آذر 1389 و ساعت 15:38 |

جلو بازو با دمبل

biceps arms exercises photos

بقیه تصاویر در ادامه مطلب


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط بهزاد در سه شنبه بیست و سوم آذر 1389 و ساعت 15:17 |

  جلو بازو با هالتر

biceps arms exercises photos

 بقیه تصاویر در ادامه مطلب


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط بهزاد در سه شنبه بیست و سوم آذر 1389 و ساعت 15:12 |

ساق پا 

calf calves exercises photos

بقیه تصاویر در ادامه مطلب


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط بهزاد در سه شنبه بیست و سوم آذر 1389 و ساعت 14:52 |

بر روی تصاویر کلیک کنید

زیر شکم با پاهای 90 درجه روی زمین                    شکم روی میز شیب دار

                           abs abdominals exercises photos

زیر شکم روی میز شیب دار                                       زیرشکم با توپ

                             

  زیر شکم روی میز ساده                          زیر شکم روی میز ساده با پاهای صاف

                        

زیر شکم آویزان از بارفیکس پا 90 درجه تو شکم     زیر شکم آویزان از بارفیکس پا 90 درجه

                        

زیر شکم روی پارالل ( خلبانی )

                         

 

+ نوشته شده توسط بهزاد در سه شنبه بیست و سوم آذر 1389 و ساعت 11:48 |